Pierre-François Mourier, francoski veleposlanik v Sloveniji je 18. 3. 2014 z odlikovanjem vitez reda umetnosti in leposlovja odlikoval Jelico Šumič Riha, specialistko za pravno, politično in sodobno filozofijo ter etiko.


Pierre-François Mourier, francoski veleposlanik v Sloveniji je 18. 3. 2014 z odlikovanjem vitez reda umetnosti in leposlovja odlikoval Jelico Šumič Riha, specialistko za pravno, politično in sodobno filozofijo ter etiko.

Vizija: cilj Podiplomske šole ZRC SAZU je postati vrhunska raziskovalno-izobraževalna ustanova na področju humanistike in družboslovja v domačem merilu in uveljavljena in konkurenčna raziskovalno-visokošolska ustanova v mednarodnem merilu.

Zato se od visokošolskih učiteljic in učiteljev pričakuje, da so raziskovalke in raziskovalci oziroma strokovnjakinje in strokovnjaki, uveljavljeni tako v domačem, kakor tudi v mednarodnem prostoru.

Strategija za doseganje zastavljenih ciljev, kot izhajajo iz poslanstva in vizije PŠ ZRC SAZU, je:

  • PŠ ZRC SAZU si prizadeva za izpolnjevanje kriterijev, nujnih za uvrstitev v mednarodne evropske mreže vrhunskih raziskovalno-visokošolskih ustanov, kakršna je npr. LERA;
  • ponuja izbran, vendar natančno definiran spektrum vednosti s področja humanistike in družboslovja;
  • odpira nova raziskovalna področja;
  • spodbuja mednarodno sodelovanje na svojem področju;
  • spodbuja interdisciplinarnost prek sodelovanja z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi in visokošolskimi ustanovami;
  • izkazuje raziskovalno in pedagoško odličnost.

Uresničevanje strateških ciljev terja visoko kakovost raziskovanja, izobraževanja in upravljanja. Notranja organizacija PŠ ZRC SAZU bo bistveno pripomogla k uresničevanju zastavljenih strateških ciljev.

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta