CILJI

Glavni cilj študija na Podiplomski šoli ZRC SAZU je ustvarjanje znanja, ki temelji na premišljeni metodologiji, vsebinski poglobljenosti, prefinjeni analizi, argumentirani kritičnosti in neizbežni vpetosti v sodobne humanistične, družboslovne in druge znanstvene razprave. Študentke in študenti se seznanijo z vodilnimi idejami, predstavami, koncepti in praksami, ki oblikujejo sodobni svet. Študij temelji na potekajočih raziskavah tako predavateljic in predavateljev kot tudi študentk in študentov. Inovativnost, aktualnost, mednarodnost in etičnost so tisti cilji, ki naj bi jih študentke in študenti tekom študija ponotranjili. Študentke in študenti razpoznavajo medsebojno odvisnost dvo-in večstranskih procesov kulturnih, družbenih in političnih izmenjav ter se soočijo z aktualno dialektičnostjo odnosa med navidezno statičnostjo tradicije in nenehno spreminjajočim se življenjskim svetom, med lokalnimi značilnostmi in globalnimi trendi. Po zaključku študija so študentke in študenti usposobljeni za samostojno znanstvenoraziskovalno, pedagoško in strokovno delo.

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta