ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2017/2018

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ter v skladu s 40. členom Statuta Podiplomske šole ZRC SAZU sprejel, se oblikuje študijski koledar za šolsko leto 2016/2017.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih vsaj 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih nosilci in nosilke predmetov sami razporejajo izpitne roke.

 

PRVI (ZIMSKI) SEMESTER
Organizirano pedagoško delo: 

  • od ponedeljka, 2. 10. 2017 do petka, 19. 1. 2018.


Pedagoškega dela prosti dnevi: 

  • torek, 31. 10. (Dan reformacije) in sreda, 1. 11. 2017 (Dan spomina na mrtve);
  • od ponedeljka, 25. 12. 2017 (božič) do torka, 2. 1. 2018 (novoletne počitnice).

Zimske (semestralne) počitnice in zimsko izpitno obdobje:

  • od ponedeljka, 22. 1. do petka, 9. 2. 2018.

 

DRUGI (POLETNI) SEMESTER
Organizirano pedagoško delo:

  • od ponedeljka, 12. 2. do petka, 8. 6. 2018.


Pedagoškega dela prosti dnevi:

  • četrtek, 8. 2. 2018 (Dan kulture),
  • ponedeljek, 2. 4. 2018 (velikonočni ponedeljek),
  • od petka, 27. 4. (dan upora proti okupatorju) do srede, 2. 5. 2018 (praznik dela) (prvomajske počitnice).

Poletne počitnice (poletno in jesensko izpitno obdobje):

  • od ponedeljka, 11. 6. do petka, 28. 9. 2018

 

V Ljubljani, 19. 4. 2017

 

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta