Vhod

Organi Podiplomske šole ZRC SAZU so:

  • skupščina
  • upravni odbor
  • dekan oz. dekanica
  • senat
  • akademski zbor in predsednik oz. predsednica zbora
  • študentski svet

Podiplomska šola
ZRC SAZU

Novi trg 2
1000 Ljubljana
(01) 470 64 52
E-pošta